Plán

Máte záujem robiť veci lepšie zodpovednejšie? 
Bez plánu to pôjde len ťažko!

 

Aby ste dosiahli Vaše ciele rýchlo a efektívne, odporúčame stanoviť si nasledovné základné prvky:

  • Ciele - jasne stanovené, merateľné, dosiahnuteľné, reálne, časovo ohraničené
  • Aktivity - ktoré svojou realizáciou povedú k naplneniu cieľov
  • Účastníci a zdroje - ktoré budú potrebné k realizácií aktivít
 
Ako ale takýto plán vytvoriť? Ako nezabudnúť na niečo podstatné?
Inšpirujte sa našim vzorom - pomôže Vám ušetriť čas a na nič podstatné nezabudnúť!


 

Stiahnuť plán zavádzania ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ

Vedeli ste, že zodpovedný výskum a inovácie sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a spoločensky zodpovednejšia?