Ako ich zaviesť

NÁSTROJE
 
Prvým krokom ako zaviesť zodpovedné inovácie vo firme je zvoliť si jeden z nástrojov. Rozhodnite sa na základe seba-hodnotiaceho dotazníka. V rámci projektu ROSIE boli identifikované tri nástroje rozdelené podľa toho, na čo sa chcete zamerať a čo chcete zlepšiť:
 
 
 
 
 
 
PLÁN
 
Ďalším krokom zavedenia jedného z nástrojov je nastavenie plánu zavádzania zodpovedných inovácií. Plán vám pomôže formulovať vaše ciele, definovať stratégiu a určiť cesty a bariéry pre zodpovedné inovácie.
 
 
Vedeli ste, že zodpovedný výskum a inovácie sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a spoločensky zodpovednejšia?