Vedeli ste, že jednou z podmienok uchádzať o finančné prostriedky prostredníctvom programov Európskej Komisie zameraných na výskum a inovácie je zodpovedný prístup k inováciám?