Inováciami k úspechu na trhuVSTÚPTE DO KLUBUZODPOVEDNÝCH!

ROSIE – Zodpovedné a inovatívne MSP v strednej Európe


Partneri z ôsmich krajín strednej Európy sa spojili aby spoločne podporili koncept zodpovedného výskumu a inovácií.
Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch. V rámci projektu sa budú tiež vyvíjať a testovať nástroje a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.

Tréning zodpovedné inovácie v kocke


Zamysleli ste sa nad tým, ako aj malá zmena vo Vašej firme, produktoch, službách alebo vnútorných procesoch môže ovplyvniť spoločnosť, zdravie a životné prostredie?
Buďte jedným z prvých podnikov na Slovensku, ktoré môžu profitovať z uplatňovania nového inovačného manažmentu - prístup, ktorým Váš podnik môže efektívne reagovať na aktuálne výzvy a byť konkurencieschopnejší.
Z tých, ktorí otestujú svoju pripravenosť na zavadzanie zodpovedných inovácii, bude 5 podnikov vybraných na individuálne konzultácie v rámci zodpovedného inovačného riadenia.

Vedeli ste, že jednou z podmienok uchádzať o finančné prostriedky prostredníctvom programov Európskej Komisie zameraných na výskum a inovácie je zodpovedný prístup k inováciám?